Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Zarząd

Jacek Wojnarowski – Prezes
Anna Dobrzynska - Foss – I Wiceprezes i Sekretarz
Hanna Gradkowska – Wiceprezes i Skarbnik
Oskar Koszutski – Członek Zarządu, Kustosz Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej
Jerzy Łusakowski – Członek Zarządu
Katarzyna Sikora – Członek Zarządu
Joanna Walc – Członek Zarządu
Maria Wichrowska – Członek Zarządu
Anna Żukowska - Maziarska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Jadwiga Piwońska – Przewodnicząca
Halina Czubaszek – Członek Komisji
Elżbieta Kwiatkowska – Członek Komisji