Porozumienie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna z Mazowiecką Biblioteką Cyfrową (MBC)

25 lutego 2016 r. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna zawarło porozumienie z Mazowiecką Biblioteką Cyfrową (MBC) w sprawie udziału w budowie wspólnego zasobu cyfrowego.
MBC powstała z inicjatywy Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego jako główna regionalna biblioteka cyfrowa Mazowsza, a jej zasadniczym celem jest digitalizacja i prezentacja w Internecie dziedzictwa kulturowego regionu, w tym tworzenie i rozbudowywanie kolekcji zawierających dziedzictwo kulturowe regionu, wniesione przez Uczestników Porozumienia.
W ramach porozumienia Towarzystwo zyskuje możliwość: profesjonalnego zeskanowania wybranych zasobów Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej, technicznego zabezpieczenia najstarszych i cennych dokumentów z działalności Towarzystwa w latach 1930 - 1939, Komitetu Pomocy Bliźniemu i Komitetu Obywatelskiego oraz utworzenia kopii bezpieczeństwa tych zasobów. Zyskujemy także możliwość udziału w szkoleniach archiwistów, redaktorów, operatorów, promocji i pozyskiwaniu środków finansowych w zakresie archiwistyki społecznej. Porozumienie podpisali: prezes Jacek Wojnarowski i wiceprezes Anna Dobrzyńska - Foss (TPPL) oraz dyrektor Malwina Tomala - Pietrzak, której towarzyszyła pani Małgorzata Lewandowska. Inicjatorami porozumienia są członkowie i sympatycy TPPL - panowie Marek Karny, Bogdan Wróblewski i Tomasz Domański.
Dodajmy jeszcze, że zasoby i infrastruktura MBC zlokalizowana jest na terenie Biblioteki Publicznej na ulicy Koszykowej, która administruje całym jej systemem. MBC została objęta patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

UWAGA: Biuletyny Towarzystwa Przyjaciół z lat 1990-2002 są już dostępne na witrynie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.


foto: T. Domański, J. Wojnarowski