Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej

towarzystwo Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna po raz drugi zostało beneficjentem konkursu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Już późną jesienią kolejne najcenniejsze dokumenty znajdą się w Internecie. Uporządkowane zbiory będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych historią miasta-ogrodu.

Kolejny projekt wpisuje się w jeden z celów statutowych Towarzystwa jakim jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentów dotyczących historii Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. W celu jego realizacji już w 2009 roku utworzone zostało Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej, którego kustoszem jest Oskar Koszutski. Archiwum dysponuje znacznymi zasobami przekazywanymi przez mieszkańców. Nie były one jednak dotąd inwentaryzowane, systematycznie porządkowane oraz opisywane w sposób odpowiadający wymogom archiwalnym. Stan ten powoli się zmienia. Poprzedni projekt zakończony w grudniu 2016 roku pozwolił na uporządkowanie i opracowanie zbiorów podzielonych na trzy zespoły archiwalne obejmujące najcenniejszą z historycznego punktu widzenia część zasobów Towarzystwa, tj: „Archiwum działalności TPMOPL do 1939 r.” – gromadzącego dokumenty dotyczące organizacji założonego w 1925 r. miasta-ogrodu Podkowa Leśna oraz jego życia społecznego; zespołu „Podkowa niezależna 1979-1989” – zawierającego materiały z lat 1979-1989 dotyczące działań opozycji niepodległościowej oraz zespołu „Komitet Obywatelski Solidarność w Podkowie Leśnej 1989-1990” – zawierającego dokumenty i materiały przekazane Towarzystwu przez troje członków KO „S”. Obecnie przedmiotem opracowania są trzy zbiory:


  1. Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu 1982-1991, liczne dokumenty, które stają się naturalnym uzupełnieniem zbioru Podkowa Niezależna 1979-1989.
  2. Kolekcja dokumentacji dotyczącej dziejów kościoła i parafii p.w. Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 1932-1989.
  3. Portrety Podkowian – zestaw fotografii mieszkańców Podkowy.

Wybór tematyczny jest związany z nowo pozyskanymi zbiorami, a także ze zbliżającą się setną rocznicą urodzin Ks. Leona Kantorskiego – wieloletniego Proboszcza podkowiańskiej parafii. W ten sposób chcemy przybliżyć naszej społeczności postać tego wybitnego kapłana, który ukształtował całe pokolenia mieszkańców Podkowy, inicjatora licznych działań zarówno lokalnych jak i o znacznie szerszym zasięgu.
Prace archiwalne realizowane przez kilkuosobowy zespół członków Towarzystwa są wspierane przez konsultanta czuwającego nad zachowaniem zasad archiwistyki, które muszą być stosowane aby nasze zbiory mogły się znaleźć w obiegu internetowym. Dzięki wsparciu finansowemu z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych najstarsze, cenne dokumenty zostały poddane konserwacji.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: bgwroblewski@gmail.com lub j.wojnarowski@op.pl

 

logo

Zadanie zostało sfinansowane w 77,60% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.