DZIAŁANIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIASTA OGRODU PODKOWA LEŚNA Z OKAZJI 90-LECIA POWSTANIA MIASTA
w 2015 roku

9 kwietnia 1925 r. został podpisany akt notarialny powołujący spółkę z o.o. „Miasto Ogród Podkowa Leśna”, którą tworzyli: „Siła i Światło” S.A, Bank Spółek Zarobkowych oraz Stanisław Wilhelm Lilpop, który wniósł aport rzeczowy w postaci majątku ziemskiego Podkowa Leśna. Tę datę uznaje się za dzień powstania naszego miasta – kamień węgielny wmurowano 25 listopada tegoż roku u zbiegu dzisiejszych ulic Parkowej i Bluszczowej, upamiętniając ten fakt postawieniem marmurowej rzeźby Matki Boskiej (aut. Aurelia Jaworska). Od wielu lat nasze stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w obchodach kolejnych rocznic powstania miasta.
W roku bieżącym Towarzystwo i jego członkowie uczestniczą w wielu działaniach, realizowanych samodzielnie lub wspólnie z innymi współorganizatorami obchodów:


 • 7 lutego: wystawa malarstwa Elżbiety Kwiatkowskiej, mieszkanki Podkowy Leśnej, członka Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
  Elżbieta Kwiatkowska jest autorką 7 wystaw indywidualnych oraz uczestniczką ponad 100 wystaw zbiorowych, między innymi w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego, Macedonii - Skopje, na Zamku Królewskim w Warszawie, a jej obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Domu Carla i Gerharta Hauptmanów w Szklarskiej Porębie, w Muzeum Miejskim w Brodnicy, w Malarskiej Kolekcji Florystycznej PAN w Warszawie, Galerii Klubu Wojsk Lądowych w Warszawie, w Ratuszu Piedimonte San Germano we Włoszech oraz w zbiorach prywatnych. Jest członkiem Zarządu TPMOPL. Zobacz plakat i zdjęcia

 • 21 marca: wystawa malarstwa Kaliny Szydłowskiej-Pawłowicz (1924 - 2011), malarki, poetki, autorki opowiadań, od dzieciństwa mieszkanki Podkowy. Była członkiem Szarych Szeregów, a potem Armii Krajowej. Pełniła funkcje sanitariuszki w szpitalu powstańczym w Kasynie i w willi Baniewiczów. Po wojnie studiowała malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Była też członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, chętnie biorącym udział w różnorakich zajęciach i spotkaniach, człowiekiem pełnym ciepła i życzliwości do ludzi.
  Zobacz plakat i zdjęcia

 • 19 lutego: odsłonięcie tablicy pamiątkowej pp. Haliny i Janusza Regulskich oraz wieczór pamięci poświęcony śp. prof. Jerzemu Regulskiemu.  —» więcej...

 • 11 kwietnia: w ramach obchodów Dnia Miasta Podkowa Leśna: filmowa gra miejska „Pożegnania - powitania”, zainspirowana filmem Pożegnania Wojciecha Hasa, zrealizowana przez CKiIO we współpracy z TPPL i udziałem członków TPPL; Towarzystwo przekazało także wydawnictwa o Podkowie jako nagrody dla uczestników. Zobacz plakat i zdjęcia

 • 24 kwietnia: spektakl "Listy śpiewające" wg Agnieszki Osieckiej, w którym wzięło udział 6 członków Towarzystwa. Zobacz plakat i zdjęcie (fot. T. Podkański)

 • 22 maja: „JAK TO SIĘ ZACZĘŁO” spotkanie z okazji 25-lecia działalności samorządu gminnego z udziałem radnych i burmistrzów wszystkich kadencji samorządu gminnego w Podkowie Leśnej. Prowadzenie: Bogdan Wróblewski. —» więcej...

W ramach festiwalu Otwartych Ogrodów odbyły się:

 • 12 czerwca: plenerowa wystawa „90-LECIE MIASTA OGRODU PODKOWA LEŚNA”, składająca się z 60 plansz ukazujących: inicjatorów powstania Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, historię kilkudziesięciu rodzin pierwszych mieszkańców, a także cykle poświęcone podkowiańskiemu kościołowi p.w. św. Krzysztofa, okresowi wojny i okupacji, oświacie (do 1965r.), działalności opozycyjnej, przyjaźni polsko - węgierskiej oraz staraniom o odzyskanie i rewitalizację Pałacyku - Kasyna. Wystawa na ul. Lilpopa była eksponowana do 19 września, próba wcześniejszego zamknięcia została oprotestowana przez mieszkańców i właścicieli użyczonych ogrodzeń.  —» więcej...

 • 13 czerwca: Ogród szkolny. Patron dla gimnazjum - debata uczniowska. Towarzystwo zgłosiło kandydaturę państwa Haliny i Janusza Regulskich oraz udostępniło plansze rodzinne omawianych kandydatów.  —» więcej...

 • 13 czerwca: Ogród Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej, prezentujący dokumenty i zdjęcia z działalności Komitetu Obywatelskiego oraz Rady Miasta I kadencji. —» więcej...

 • 13 czerwca: Ogród pieśni dawnej H. Gradkowskiej – koncert chóru Pośrodku Żywota pt.: „Kobieta, wino, śpiew” - madrygały miłosne i biesiadne po włosku, angielsku i hiszpańsku, przygotowane pod kierunkiem J. Małeckiej. Zobacz zdjęcia

 • 13 czerwca: Ogród H. Gradkowskiej – Wystawa prac uczestników warsztatów Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej. Zobacz zdjęcia

 • 14 czerwca: spektakl „Bajki nie tylko dla dorosłych Benedykta Hertza” przygotowany przez Teatr Otwarty w willi Aida, zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ogród Sztuk i Nauk” w ramach cyklu „Znani, zapomniani”  —» więcej...

Ponadto:

 • 3 sierpnia: wystawa fotograficzna „Bioróżnorodność na wysokim poziomie” zorganizowana przez Annę Kalinowską, eksponująca znakomite zdjęcia przyrody fotografowanej z balonu, samolotu i szczytów Tatr przez znakomitych fotografików: Grzegorza Barczyka, Zbigniewa Ładygina, Marka Ostrowskiego, Janusza Radziejowskiego (Podkowianina, członka TPPL) i Krzysztofa Skórę. Finisaż wystawy z udziałem Autorów wystawianych prac odbył się 29 sierpnia.
  Zobacz plakat

 • 11-13 września: Kongres Polskich Miast Ogrodów, z udziałem członków Towarzystwa w pracach Sekcji Programowej Komitetu Organizacyjnego, prowadzeniu sesji, przygotowaniu materiałów kongresowych.  —» więcej...

 • 12 września: spektakl „Wczorajsze historie. Opowieść o Marii Morskiej”, zrealizowany w willi "Aida" jako impreza okołokongresowa z udziałem 6 członków Towarzystwa.  —» Zdjęcia

 • 7 października: Wykład Andrzeja Porawskiego (Związek Miast Polskich) dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” poświęcony Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego z okazji 30-lecia jej podpisania.
  Andrzej Porawski jest dyrektorem Biura Związku Miast Polskich oraz sekretarzem strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, uczestniczy w pracach Rady Statystyki, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, rady naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Jako członek „Solidarności”, był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku, wchodził w skład prezydium Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki. W grudniu 1982 zatrzymany i oskarżony o działalność w nielegalnym związku NSZZ „Solidarność”. W latach 1990-1998 i 2002-2006 sprawował mandat radnego Poznania, w latach 1998-2002 zasiadał w sejmiku wielkopolskim I kadencji.
  W trakcie wykładu udostępnione zostało zdjęcie z podpisania w dniu 19 lutego 1993 r. przez prof. Jerzego Regulskiego i panią Catherine Lalumiere (Sekretarza Generalnego Rady Europy) Karty Samorządu Lokalnego. Profesor pełnił w latach 1992-1997 funkcję stałego przedstawiciela RP przy Radzie Europy w Strasburgu i w tym czasie ratyfikował 49 dokumentów.
  —» Zobacz plakat i zdjęcia

 • 21 października: premiera spektaklu „Bandyci” na podstawie opowiadania Piotra Müldner-Nieckowskiego, poety, prozaika i dramatopisarza, ale także praktykującego lekarza, doktora nauk medycznych oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych, profesora językoznawstwa na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzi od 2001 r. Podyplomowe Studium Edytorstwa. Jest autorem kilkunastu tomów i tomików wierszy, opowiadań, powieści i ponad 70 słuchowisk radiowych, a także Wielkiego Słownika Frazeologicznego Języka Polskiego, Nowego Szkolnego Słownika Frazeologicznego, Wielkiego Słownika Skrótów i Skrótowców, prac naukowych z medycyny i językoznawstwa oraz przekładów. Jego utwory były tłumaczone na niemal wszystkie języki europejskie, najczęściej na francuski, angielski i rosyjski. Za działalność literacką utrzymał wiele nagród, m.in. im. Cypriana Kamila Norwida za poezje, im. Tadeusza Borowskiego za poezje i prozę, Komitetu Radia i Telewizji za twórczość radiową, Wielki Splendor w kategorii „Tele-Splendor” im. Włodzimierza Ławniczaka za dramaty pisane dla Teatru Polskiego Radia i twórczość telewizyjną oraz im. Janusza Korczaka za prace krytyczno- i historycznoliterackie.
  Od 30 lat mieszka w Podkowie Leśnej. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, gdzie pełni funkcję wiceprezesa Oddziału Warszawskiego SPP, a także członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, dla którego przez kilka lat wydawał książki z serii Biblioteki Podkowiańskiej, Podkowianskie Magazyny Kulturalne i biuletyn (patrz zakładka Wydawnictwa) . Spektakl „Bandyci” będzie powtórzony 13 grudnia, a występują w nim także członkowie TPMPPL.
  —» Zobacz plakat i zdjęcia

 • 7 listopada: Promocja albumu Miasto Ogród Podkowa Leśna. Garden City oraz spotkanie z autorami i właścicielami przedstawionych domów i ogrodów. W spotkaniu prowadzonym przez prezesa J. Wojnarowskiego uczestniczyli: Anna Żukowska - Maziarska (autorka tekstu), Marek Englisz (autor opracowania graficznego i wielu zdjęć), tłumacze - Philip Steel i Agnieszka Wolska oraz liczni mieszkańcy Podkowy. —» Zobacz plakat i zdjęcia

 • 11 listopada: wykład Adama Michalaka o losach 7 obrazów z dziejów Polski namalowanych przez członków Bractwa św. Łukasza z Kazimierza Dolnego w 1939 r. na Wystawę Światową w Nowym Jorku oraz koncert Jacka Kowalskiego Fundamenta Niepodległej. Inicjatorką wystawy reprodukcji obrazów oraz wykładu jest Anna Żukowska-Maziarska w imieniu Fundacji Jacka Maziarskiego, członek Zarządu TPMOPL. —» Plakat, zdjęcia i obrazy
  —» przeczytaj o Bractwie

 • 25 listopada: uroczystość złożenia kwiatów pod figurą Matki Bożej na skwerze im. Ks. Bronisława Kolasińskiego w 90-tą rocznicę położenia kamienia węgielnego pod budowę miasta Podkowa Leśna. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele Rady Miasta: przewodniczący Grzegorz Smoliński, przewodnicząca Komisji Kultury (KKOiS) Małgorzata Stępka, przewodnicząca Komisji Budżetu (KBFiI) Emilia Drzewicka, proboszcz parafii pw.św. Krzysztofa ks. Wojciech Osial, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Elżbieta Mieszkowska z uczniami i harcerzami, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Paweł Włostowski z uczniami, dyr. CKiIO Alina Witkowska, dyr. Muzeum A.J. Iwaszkiewiczów w Stawisku Mariusz Olbromski oraz liczni mieszkańcy i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, które było organizatorem tej uroczystości (w tym: Anna Foss, Andrzej Glegolski, Hanna Gradkowska, Oskar Koszutski, Elżbieta Kwiatkowska, Mira i Piotr Mildnerowie, Stefan Molęda).
  Po uroczystości pod figurą Matki Bożej odbyła się w kościele p.w. św. Krzysztofa Msza Święta w intencji zmarłych i żyjących mieszkańców Podkowy Leśnej. —» Zaproszenie i zdjęcia

 • Grudzień: Towarzystwo podjęło decyzję o rezygnacji ze wspólnego ubierania choinki w parku koło Pałacyku - Kasyna w związku z dekoracją i zapaleniem lampek na choince przy stacji WKD Podkowa Leśna Głowna w dniu 6 grudnia.