2006 rok

Wystawa „Miasto-Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy w I połowie XX wieku”

Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna ponownie zorganizowało wystawę „Miasto-Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy w I połowie XX wieku”, przedstawiając nowe plansze. W prywatnych zbiorach odnaleziono nieznane zdjęcia z budowy kościoła, historii WKD, przedstawiono kolejne rodziny i domy, a także po raz pierwszy twórcę planu Podkowy Leśnej - inż. urbanistę Antoniego Jawornickiego. Wystawa, podobnie jak w roku ubiegłym, gościła w dolnym kościele pw. św. Krzysztofa i trwała od 8 września do końca tego miesiąca. Zwiedziło ją wielu obecnych i dawnych mieszkańców, potomkowie rodzin szczególnie zasłużonych dla miasta, a także zorganizowane grupy – pracownicy Urzędu Miasta, słuchacze naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Pokolenia”, a także uczniowie podkowiańskich szkół.

Druk nowych plansz został sfinansowany przez nasze Towarzystwo dzięki pomocy Burmistrza Podkowy Leśnej a także przez Związek Podkowian, który przeznaczył na ten cel część zewnętrznego dofinansowania. Członkowie Towarzystwa dokonali wyboru zdjęć i ich opracowania. Obecnie dysponujemy już 30 planszami dokumentującymi powstawanie i rozwój naszego miasta, które mamy nadzieję pokazać na otwarciu Pałacyku-Kasyna, a wcześniej przy okazji uroczystości rocznicowych Powstania Węgierskiego 1956 organizowanych 22 października 2006 w MOK-u. Mamy nadzieję, że w domowych archiwach znajduje się jeszcze wiele cennych zdjęć i dokumentów, które chętnie wykorzystamy do wzbogacenia dokumentacji naszego miasta. Szczególnie będziemy wdzięczni za wypożyczenie zdjęć dokumentujących działalność podkowiańskich szkół i Klubu Sportowego w pałacyku, wizyty znakomitych gości, życie towarzyskie, a także kolejne rodziny i ich domy.


Zobacz pozostałe zdjęcia


Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku „Pokolenia”

Zobacz pozostałe zdjęcia