2007 rok

Grudzień

Sesja na temat rewitalizacji małych miast zabytkowych – ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ich wartości historycznych, społecznych, kulturowych i przyrodniczych.
Podkowa Leśna jest miejscowością o wielkich tradycjach działań obywatelskich (w pierwszym okresie istnienia, w latach dwudziestych XX wieku praktycznie zarządzaną przez ówczesne Towarzystwo Miłośników Miasta-Ogrodu P.L.), które doprowadziły w 1981 r. do wpisania jej układu urbanistycznego do rejestru zabytków.
Zmiany polityczne, ale także demograficzne, gospodarcze i kulturowe sprawiły, że nasze miasto (jedyna miejscowość w Polsce, gdzie konsekwentnie zrealizowano historyczną koncepcję miasta-ogrodu), stanęło wobec nowych wyzwań, mogąc jednocześnie korzystać z nowych szans wsparcia z zewnątrz. Jedną z takich możliwości jest program rewitalizacji.


Zobacz slajdy
Zobacz pozostałe zdjęcia z sesji