2009 rok

Październik - Europejski tydzień demokracji lokalnej

Powiększ plakatplakat

Po raz pierwszy w Polsce dwie miejscowości - Katowice i Podkowa Leśna uczestniczyły w Europejskim Tygodniu Demokracji Lokalnej, obchodzonym w rocznicę uchwalenia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.
Nasze obchody zdominowały wydarzenia o charakterze edukacyjnym. W Zespole Szkół Samorządowych przeprowadzono wybory młodzieżowej Rady Miasta i burmistrza; wzięło w nich udział blisko czterdzieścioro młodych podkowian z szóstej klasy szkoły podstawowej i z gimnazjum. Do Rady weszli: Sharaz Tahir (przewodniczący, kl. IIIc), Grażyna Niwińska (IIa), Ola Kozłowska (6b), Robert Mizieliński (IIIa), Aleksandra Łukasik (Ib), Grzegorz Turek (6b), Piotr Sawic (6a), Jakub Potyrała (IIIa), Magdalena Krzywdzińska (6a), Konrad Dymecki (IIIb), Piotr Wichrowski (III a), Piotr Siedlecki (IIb), Magda Czepkowska (IIb), Aleksandra Wojsz (6a), Radosław Openchowski (6a).
Wybory na stanowisko burmistrza wygrał Daniel Potkański, pokonując aż sześciu kontrkandydatów. Młodzi ludzie samodzielnie przygotowali kampanię wyborczą i ostro walczyli o głosy wyborców, a potem bardzo aktywnie uczestniczyli w debacie na temat promocji Podkowy Leśnej. Spotkanie prowadził radny Zbigniew Musiałek, który razem z burmistrzem Andrzejem Kościelnym i zastępcą burmistrza Małgorzatą Stępień-Przygodą wyjaśniał zasady funkcjonowania Rady Miasta i rozmawiał z młodzieżą o stworzeniu miasta bardziej przyjaznego młodym.

W dniach 12 - 18 października odbyły się lekcje poświęcone funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Obchody ETDL w szkole samorządowej zakończył konkurs pt. „Gdybym był radnym”, w którym nagrodzono prace: Daniela Potkańskiego i Roberta Mizielińskiego (I miejsce), Jakuba Potyrały (II miejsce), Piotra Siedleckiego i Grzegorza Marosa-Turka (III miejsce) oraz Grzegorza Wilka (IV miejsce). Nagrody ufundowali: Rada Miasta, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej. Uczniowie Gimnazjum św. Hieronima przygotowali natomiast gazetkę "Demokraciak", w której zamieścili ilustrowane zdjęciami wywiady z pracownikami Urzędu Miejskiego.
W obchodach uczestniczyli też słuchacze Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”. W ramach zajęć Uniwersytetu Barbara Imiołczyk, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, wygłosiła wykład „Problemy demokracji lokalnej”. Wysłuchali go także młodzi radni ze swoim burmistrzem.
W sobotę 17 października każdy mieszkaniec Podkowy mógł odwiedzić Urząd Miasta i porozmawiać z pracownikami o tym, co interesuje obie strony. Przygotowano też ulotkę przedstawiającą cele Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej oraz organy samorządu gminnego i zakres ich działania - nadal dostępną w Urzędzie Miasta.
Wybory młodzieżowej rady miasta i burmistrza nie były jednorazową akcją, a zainteresowanie sprawami miasta i zapał młodych ludzi chcą wykorzystać władze miasta, dyrekcja i nauczyciele szkół oraz TPMOPL.

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej w Podkowie Leśnej został zorganizowany z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej z udziałem burmistrza i Urzędu Miasta oraz wsparciem Rady Miasta i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. (AW).

Październik - Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej

W październiku br. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej podjął uchwałę w sprawie utworzenia Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej, którego celem jest: - gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie dokumentów, druków, fotografii i innych archiwaliów dotyczących historii i rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej i jego mieszkańców oraz regionu,
- prowadzenie działalności badawczej i dokumentacyjnej,
- prowadzenie działalności informacyjnej i wystawienniczej w tym zakresie,
- udostępnianie posiadanych zbiorów.
Tradycja gromadzenia archiwaliów podkowiańskich jest tak długa, jak istnienie samego Towarzystwa i sięga początku lat 30. ubiegłego wieku. Z przedwojnia zachowało się kilkanaście teczek dokumentów - jest to cenny zbiór informacji o początkach naszego miasta i życiu jego mieszkańców. Od reaktywacji Towarzystwa w roku 1990 zasoby archiwalne znacznie się wzbogaciły: prof. Jerzy Regulski udostępnił nam przedwojenne zdjęcia związane z Podkową Leśną i EKD, ks. Leon Kantorski przekazał druki i wydawnictwa z okresu stanu wojennego, Oskar Koszutski przeprowadził kwerendę w archiwach Grodziska, Poznania i Warszawy, zgromadzono lokalną prasę i dokumentację działalności kulturalnej z lat 1983- 1999, pozyskano kilka zbiorów dokumentacji rodzinnych. Zebrane dokumenty i fotografie stanowią podstawę opracowań naukowych, publikacji i wystaw poświęconych Podkowie Leśnej, a w miarę możliwości będą przenoszone na nośniki cyfrowe.
Archiwum mieści się w lokalu Towarzystwa przy ul. Świerkowej 1 (d. MOK), a jego prowadzenie powierzono Oskarowi Koszutskiemu, historykowi i archiwiście.
Wszystkie osoby zainteresowane działalnością archiwum, w tym także udostępnieniem posiadanych dokumentów i fotografii serdecznie zapraszamy (tel. 0 514 169 640).

10 listopada 2009 r.

Powiększ plakatplakat

w przeddzień Święta Niepodległości i w dwadzieścia lat po jej ponownym odzyskaniu otwarliśmy w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej wystawę pokazującą zaangażowanie mieszkańców naszego miasta w niezależne działania polityczne, kulturalne i naukowe od drugiej połowy lat 70. po rok 1991. Przypomnieliśmy w ten sposób niezwykle ważny w dziejach Polski okres, prowadzący do ogromnych przemian w życiu naszego kraju. W Podkowie Leśnej skupiały się w tamtych latach działania wszelkiego rodzaju - głęboko zakonspirowane, a także półlegalne i niechętnie tolerowane przez władze. Wiele z nich, zwłaszcza po wprowadzeniu w Polsce w 1981 r. stanu wojennego koncentrowało się w parafii św. Krzysztofa. Dzięki postawie ówczesnego księdza proboszcza Leona Kantorskiego w podkowiańskim kościele miały miejsce wydarzenia o znaczeniu i skali nie tylko ponadlokalnej, ale i międzynarodowej, żeby wspomnieć o mszy świętej w intencji pojednania polsko-ukraińskiego, czy o kontaktach z opozycją czechosłowacką i węgierską.
Organizatorem wystawy było Towarzystwo Przyjaciół Miasta- Ogrodu Podkowy Leśnej, a jej autorem Oskar Koszutski. Prezentowane dokumenty i pamiątki pochodzą z prywatnych archiwów podkowian oraz ze zbiorów Towarzystwa, a imponujący dorobek podkowiańskiej społeczności przez wiele lat utrwalał na zdjęciach Henryk Bazydło.

W sobotę, 28 listopada

grupa ptakolubów odbyła jesienny spacer z podglądaniem, słuchaniem i fotografowaniem ptaków. Chodziliśmy po Parowie Sójek inaczej niż zwykle, bo z głowami zadartymi do góry. Naszym przewodnikiem był, podobnie jak podczas wycieczki wiosennej, Gerard Sawicki, który później, w Pałacyku, przy herbacie i ciasteczkach mówił o tym, jak przywabić do ogrodów ptaki i co robić, by znalazły u nas schronienie i pożywienie na zimę i bezpieczne miejsca lęgowe wiosną.
Na kolejne ptasie spotkanie zapraszamy zimą, po Nowym Roku. Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.


więcej ilustracji...