Trasy wycieczek po Podkowie


Pragnąc spopularyzować historię oraz różnorodne walory naszego miasta Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna przygotowało kilka tematycznych tras umożliwiających samodzielne zwiedzanie z mapką w ręku:

Pobierz do druku:

Inne wycieczki tematyczne:

  • „Śladami dawnych biznesmenów - założycieli miasta” —» opismapka.

  • „Wycieczka po Podkowie, której już nie ma” —» opismapka.

  • „Wycieczka przyrodnicza” —» PodkowaLas Młochowski.

90 LAT ISTNIENIA MIASTA OGRODU PODKOWA LEŚNA (1925-2015)

Podkowa Leśna powstała w 1925 roku jako miasto ogród, realizowane zgodnie z ideą angielskiego urbanisty Ebenezera Howarda przez spółkę „Miasto Ogród Podkowa Leśna”, którą tworzyli: Stanisław Wilhelm Lilpop jako właściciel dóbr Brwinów, spółka akcyjna „Siła i Światło” oraz Bank Spółek Zarobkowych.
Przed II wojną światową zamieszkało tu wielu działaczy gospodarczych, związanych ze spółką „Siła i Światło” i kolejką EKD, a dzięki małżeństwu córki Stanisława Lilpopa Anny z poetą Jarosławem Iwaszkiewiczem Podkowa stała się znana w kręgach artystycznych Warszawy i Polski - przyjeżdżali tu z wizytami i zamieszkiwali znani pisarze, muzycy i malarze, angażując do projektowania i budowy domów znanych architektów.
W czasie II wojny światowej na terenie Podkowy Leśnej i okolic działały organizacje konspiracyjne, mieszkali i działali ważni działacze podziemnego państwa polskiego, dzięki czemu Podkowa Leśna - wspólnie z Brwinowem i Milanówkiem - określano jako „Mały Londyn”. Także w okresie stanu wojennego mieszkańcy Podkowy Leśnej i najbliższych okolic aktywnie uczestniczyli w działalności opozycyjnej, także w strukturach ponadlokalnych.
W 1981 roku układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń miasta ogrodu Podkowa Leśna zostały wpisane do rejestru zabytków z następującym uzasadnieniem:
koncepcja miasta-ogrodu zrealizowana w Podkowie Leśnej wg projektu arch. Antoniego Jawornickiego z roku 1925 jest unikalnym rozwiązaniem tego typu w Polsce. Realizacja ta wyróżnia się wysokimi walorami urbanistycznymi, architektonicznymi i rekreacyjnymi.


Zapraszamy do zwiedzania Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (pieszo, rowerami lub wozami konnymi) samodzielnie lub z przewodnikiem. Kontakt: Oskar Koszutski (oskar.koszutski@gmail.com) lub Anna Foss (anna.foss@wp.pl). Informujemy, że istnieje możliwość zakupu przewodników po Podkowie Leśnej (wersja polska i angielska) oraz książek poświęconych miastu.