Plenerowa wystawa „90-LECIE MIASTA OGRODU PODKOWA LEŚNA”60 plansz ukazujących: inicjatorów powstania Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, historię kilkudziesięciu rodzin pierwszych mieszkańców, a także cykle poświęcone podkowiańskiemu kościołowi p.w. św. Krzysztofa, okresowi wojny i okupacji, oświacie (do 1965 r.), działalności opozycyjnej, przyjaźni polsko - węgierskiej oraz staraniom o odzyskanie i rewitalizację Pałacyku - Kasyna.
Wystawa na ul. Lilpopa będzie eksponowana do 19 września.


Zobacz plansze