Wystawa „O wolność i solidarność - Podkowa Leśna 1976-1991”Wystawa była eksponowana od 10 listopada do 13 grudnia 2009 roku.


Zobacz zdjęcia i plansze